Klubløb 2024: 

Lørdag d. 26/4-24 (1+2 afd.)
Tirsdag d. 21/5-24 (3 afd.)
Lørdag d. 28/9-24 ( 4 + 5 afd.) 

Man skal som minimum gennemføre halvdelen af afdelingerne, for at kunne blive klassefiseret i det samlede pointregnskab.

Eks.: Ved 4 afd. skal 2 afd. gennemføres, ved 5 afd. skal 3 afd. gennemføres, Ved 6 afd. skal 3 afd. gennemføres, ved 7 afd. skal 4 afd. gennemføres, osv.

Efter den sidste afdeling er kørt, slettes det dårligste heat, for samtlige deltager. Man kan smide et resultat væk, hvor man ikke har deltaget. Man kan ikke smide et resultat væk, hvor man er diskvalificeret.Heatene afvikles i overensstemmelse med regelsættet fra DMCU.